Headerbild

Välkommen till årsmöte 26/2

2024-02-02 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Vi träffas den 26/2 kl 19:00 på Saab Car Museum, Åkerssjövägen 18

Dagordning vid SMK Trollhättans årsmöte

26 februari 2024 Kl. 19:00

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Parentation

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

§ 5 Val av årsmötesordförande

§ 6 Val av sekreterare för årsmötet

§ 7 Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

§ 8 Val av 2 rösträknare

§ 9 Upprättande av röstlängd

§ 10 Avdelningsstyrelsens samt sektionernas årsberättelser

§ 11 Ekonomisk berättelse

§ 12 Revisorernas berättelse

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för avdelningens styrelse

§ 14 Budget för det nya verksamhetsåret

§ 15 Förslag som väckts av styrelsen eller medlem

§ 16 Val av styrelseordförande

§ 17 Val av styrelseledamöter

§ 18 Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter

§ 19 Val av representanter till SMK:s CF:s årsmöte, SBF:s och SVEMO:s distriktsmöten

§ 20 Val av valberedning

§ 21 Rapporter

§ 22 Utdelning av utmärkelser

§ 23 Övriga frågor

§ 24 Avslutning

Adress

SMK Trollhättan Hedekullevägen 100 461 38 Trollhättan

Kontakt

Tel: 052013866 E-post: kansli@smktrollhattan.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in